GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Khe Sanh - Hướng Hóa - Quảng Trị

Email:  thcskhesanhhhqt@quangtri.edu.vn

Điện thoại: 02333880435

 

 KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đội ngũ

- Tổng số: 51 Cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó: CBQL: 03; Giáo viên: 43; Nhân viên: 05.

- Trình độ:

+ Đại học: 49 đ/c

+ Cao đẳng: 01 đ/c

+ Trung cấp: 01 đ/c

- Đảng viên: 40

2. Quy mô trường lớp, học sinh

Đầu năm toàn trường có 22 lớp với 750 học sinh. Trong đó: Nữ: 357, Dân tộc: 98. Cụ thể:

- Trường được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT, của UBND huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh trường, phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển có chất lượng tạo điều kiện cho sự phát triển của giáo dục.

- Cơ sở vật chất của trường ngày một khang trang, đáp ứng được tương đối đầy đủ yêu cầu của dạy học.

- Đội ngũ cán bộ - giáo viên tương đối đầy đủ về số lượng, tất cả đều  nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với nghề, yên tâm công tác và có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu.

- Các em học sinh của trường hầu hết đều chăm ngoan, có ý thức tự giác vươn lên trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong học tập.

Ban giám hiệu Trường THCS Khe Sanh