Monday, 06/04/2020 - 17:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung học cơ sở Khe Sanh. Địa chỉ: 06, Chu Văn An, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 02333880435.

HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ 13, KHÓA XVI

Ngày 20.4.2018, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVI, tiếp tục ngày làm việc thứ hai để bàn, thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết số 18, 19, 20, 21 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII. Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo các Vụ địa phương tại Đà Nẵng.

Tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, các đại biểu đều thống nhất cao với chủ trương và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đưa ra. Có 12 ý kiến phát biểu thảo luận, tập trung chủ yếu vào việc thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tán thành chủ trương thí điểm sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng tương đồng, hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện và thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện… 

 Tuy nhiên, về cách làm, tổ chức thực hiện các Nghị quyết thì còn một số ý kiến khác nhau. Lãnh đạo huyện Đakrông và Hướng Hóa nêu thực trạng việc sáp nhập thôn, bản không đủ tiêu chí bắt buộc phải làm ngay, nhưng đối với các thôn có khoảng cách xa nhau từ 3 km trở lên ở vùng đồng bào dân tộc miền núi thì cần nghiên cứu thêm cách làm và có lộ trình thích hợp vì rất khó khăn trong công tác quản lý, nhất là các thôn, bản ở vùng biên giới. Việc sáp nhập xã không đủ 2 tiêu chí dễ làm hơn ở cấp thôn.

Về phương án sáp nhập Ban Dân tộc tỉnh vào Sở Nội vụ, lãnh đạo hai huyện miền núi cho rằng cần tổ chức lại Ban Dân tộc tỉnh và thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu trực tiếp cho UBND tỉnh về công tác dân tộc thì sẽ thuận lợi hơn. Đối với việc sáp nhập các trường học trên địa bàn, trước hết cần tính toán sáp nhập các trường trong cùng một xã, sau khi sáp nhập các xã không đủ hai tiêu chí sẽ tiếp tục tổ chức sáp nhập thêm trường. Thống nhất giao 2 trường PTDTNT trên địa bàn huyện Đakrông và Hướng Hóa về cho địa phương quản lý.           Đối với thực hiện các Nghị quyết số 20, 21 về chăm sóc sưc khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về độ tuổi sống khỏe, chiều cao, cân nặng của thanh niên Quảng Trị nên khó đề ra các chỉ tiêu thực hiện. Về tuổi thọ trung bình của người dân Quảng Trị là 68 tuổi, trong khi cả nước là 73 tuổi, nên các đại biểu hoài nghi số liệu cung cấp của ngành thống kê không chính xác. Với tuổi thọ trung bình 68 tuổi như hiện nay khó để Quảng Trị nâng được tuổi thọ bình quân lên 74 tuổi vào năm 2025 và trên 75 tuổi sau năm 2030 như Nghị quyết của Trung ương đề ra.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất tổ chức lại Ban Dân tộc tỉnh và thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; sáp nhập Sở TT-TT với Sở VH,TT&DL để giảm các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh còn 17 đơn vị  đối với tỉnh loại 3 theo quy định của Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, nếu  sáp nhập thêm một vài sở, ngành thì UBND tỉnh vẫn quyết tâm thực hiện được. Tiến hành sáp nhập, một số chức năng, nhiệm vụ các phòng không phù hợp thì có thể chuyển giao cho các đơn vị khác. Các phòng trong nội bộ các cơ quan cấp tỉnh phải thực hiện theo quy định của Trung ương ít nhất 5-7 người mới tổ chức phòng.

 Đối với việc sáp nhập các trường học đã đặt ra từ lâu, nay phải tổ chức thực hiện, sáp nhập trường nhưng phải tận dụng được cơ sở vật chất hiện có, tổ chức một trường có nhiều điểm lẻ, tận dụng phòng học làm phòng bộ môn để phát huy hiệu quả phục vụ dạy và học. Riêng Trường CĐSP Quảng Trị, nếu các phương án sáp nhập với Trường ĐHSP Huế hay sáp nhập với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị để thành lập trường đại học kỹ thuật không được Bộ GD-ĐT chấp thuận thì sẽ tổ chức thành trường làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên, xây dựng trường đa cấp học.

 

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị kịp thời triển khai công tác sáp nhập để đến năm 2021 sẽ giảm 39 phòng, giảm 185 đơn vị sự nghiệp, 1.786 biên chế theo Nghị quyết của Trung ương

Về vấn đề sáp nhập xã, thôn vẫn thực hiện theo tinh thần của đề án đã nêu, nhưng phải xử lý tinh tế dựa trên truyền thống văn hóa làng, xã, nguyện vọng của nhân dân và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ dôi dư.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị có đăng ký các đầu việc cụ thể thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cao hơn so với yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình ra Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để đưa vào hoàn thiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Trên tinh thần đó, có nhiều đầu việc sau hội nghị này các địa phương cần thực hiện ngay, như: Về thực hiện nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, Tỉnh ủy biểu quyết cho ý kiến các phương án đều nhất trí sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hệ thống chính trị các cấp.

 Đối với cấp xã, cấp thôn, đồng thuận giao cho Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tính toán lộ trình thực hiện sáp nhập các xã thiếu 2 tiêu chí để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Đối với các thôn tách ra từ làng trước đây và thôn tách ra từ thôn cũ tiến hành sáp nhập trước; tiếp đến sáp nhập các thôn không đủ về số hộ, để phấn đấu giảm 300- 400 thôn. Các thôn ở vùng miền núi thực hiện sáp nhập không máy móc theo các tiêu chí, không xé nhỏ các thôn, đồng thời các địa phương phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tính toán cân nhắc kỹ sáp nhập các thôn biên giới.

  Ở cấp tỉnh thực hiện sáp nhập Sở TT-TT với Sở VH,TT&DL, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thành Phòng Dân tộc trực thuộc UBND tỉnh. Lộ trình tiếp theo cần nghiên cứu để sáp nhập thêm các Sở. Về cơ cấu lại bên trong theo yêu cầu tổ chức phòng có ít nhất 5- 7 biên chế và sau hội nghị này phải thực hiện ngay, Giám đốc các Sở phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giảm 6 chi cục, kết thúc các trạm của Sở NN&PTNT ở các huyện.

  Ngành GD&ĐT quyết tâm khi kết thúc năm học này sẽ nhập 66 trường theo đề án. Một số huyện có ý kiến cần sáp nhập trường THCS với trường THPT thì Sở GD&ĐT phối hợp với huyện để làm; còn sáp nhập giữa trường tiểu học với THCS thì cần làm ngay nhưng không máy móc. Ngành GD&ĐT, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố điều động viên chức đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và quyền lợi, còn lực lượng dôi dư thì thực hiện theo các quy định của Trung ương. Nghiêm cấm hợp đồng giáo viên tùy tiện, chỉ tuyển giáo viên loại giỏi, không tuyển dụng như trước đây.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai ngay công tác sáp nhập để đến năm 2021 sẽ giảm 39 phòng, giảm 185 đơn vị sự nghiệp, 1.786 biên chế  đảm bảo theo yêu cầu Nghị quyết của Trung ương. Thực hiện giải thể các Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp sở; sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án cấp huyện. Riêng thành phố Đông Hà cho phép chưa nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án vì tự chủ được kinh phí, nhưng nghiên cứu để sáp nhập với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thành một trung tâm.
    Cấp huyện thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị;  Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQVN ở 50% địa phương năm 2018 và thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh năm 2019; sáp nhập Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ, UBKT với Thanh tra triển khai 50% đơn vị trong năm 2018 và trong toàn tỉnh vào năm 2020. Chấp nhận cho thị xã Quảng Trị thí điểm nhập các Ban Đảng lại với nhau. Thực hiện nhập các bộ phận tham mưu, giúp việc cùng một trụ sở như chức danh kế toán. Về sáp nhập văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND & UBND thực hiện ở 2 đơn vị đăng ký. Đối với mô hình trường PTDTNT ở hai huyện Hướng Hóa và Đakrông thì chuyển cho huyện quản lý, sau 3 năm không tồn tại trường này nữa mà tổ chức tốt các trường học ở địa phương để con em theo học.
   Về  công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện đồng bộ 3 nhóm nhiệm vụ: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin giúp thực hiện các nội dung khác thì thực hiện tinh giản bộ máy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm người đứng đầu thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, phê bình những đơn vị làm chưa tốt, thậm chí kỷ luật các đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm.

Đối với Nghị quyết số 20, 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, các ý kiến đồng tình với 14 nhóm giải pháp thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thấy rằng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 chưa đề cập đến y tế cơ sở nên cần chú ý bổ sung để đảm bảo chăm sóc y tế tốt ngay từ tuyến đầu. Bổ sung nhiệm vụ giáo dục y đức để hạn chế thấp nhất sai sót y khoa; bổ sung lộ trình thành lập trung tâm điều trị quốc tế...

                                        Theo Báo Quảng Trị

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 186
Hôm qua : 205
Tháng 04 : 747
Năm 2020 : 8.339