Tuesday, 05/07/2022 - 19:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung học cơ sở Khe Sanh. Địa chỉ: 06, Chu Văn An, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 02333880435.

TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC SINH

Tài liệu đính kèm: Tải về

Hướng dẫn triển khai công tác tư vấn tâm lý học dường cho học sinh trong trường phổ thông

Thực hiện Công văn số 277/SGDĐT-CTTT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường cho học sinh trong trường phổ thông, Phòng  Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp - khi cần thiết - đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và trong cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường;

- Hỗ thợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối qua hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần hoàn thiện nhân cách.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong nhà trường và sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ cùng các lực lượng ngoài nhà trường có liên quan trong các hoạt động tư vấn tâm lý học sinh;

- Đảm bảo quyền được tham gia, tự nguyện, tự chủ, tự quyết định của học sinh và bảo mật thông tin trong các hoạt động tư vấn tâm lý theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

1.1. Công tác tư vấn tâm lý, bao gồm các hoạt động hỗ trợ tâm lý, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội từ đó tăng cảm xúc tích cực, tự đưa ra quyết định trong tình huống khó khăn, tập trung vào một số nội dung cụ thể như:

- Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp lứa tuổi;

- Tư vấn, giáo dục kỹ năng sống, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực, xâm hại, các kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nhề nghiệp;

- Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.

1.2. Công tác tham vấn, bao gồm các hình thức sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết, kịp thời tự bên ngoài giúp học sinh vượt qua những dư chấn tâm lý tức thời, cụ thể như:

- Ổn định tâm lý sau những biến cố về sức khỏe, tình cảm, về quan hệ gia đình, bạn bè;

- Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh tiếp cận các chuyên gia, các cơ sở điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh rối loạn tâm lý ngoài khả năng tư vấn của nhà trường.

2. Hình thức

- Xây dựng các chuyên đề về tư vấn tâm lý học sinh, tổ chức dạy tích hợp các nội dung tư vấn tâm lý cho học sinh trong các môn học chính khóa và hoạt động trải nghiệm;

- Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lý và các vấn đề cần tư vấm, hỗ trợ học sinh;

- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn, tham vấn riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại phòng tư vấn; tư vấn trực tuyến qua mạng nội bộ hoặc qua các phương tiện truyền thông khác.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Thành lập Tổ Tư vấn, hỗ trợ học sinh của nhà trường; quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh;

- Tổ chức khảo sát, xây dựng dữ liệu tâm lý ban đầu đối với học sinh đầu cấp học; phân loại, theo dõi, cập nhật thường xuyên đặc điểm. diễn biến tâm lý của học sinh;

- Cử cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh tham gia các đợt tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ khi có kế hoạch;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo về Phòng GD&ĐT theo định kỳ.

2. Bảo đảm các điều kiện tổ chức thực hiện

2.1. Về tổ chức

- Thành phần tổ tư vấn: Đại diện lãnh đạo trường làm Tổ trưởng; thành viên gồm giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vân tâm lý, nhân viên y tế trường học, giáo viên TPT Đội, đại diện cha mẹ học sinh và một số học sinh là cán bộ lớp, Đoàn, Đội.

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh là người có kinh nghiệm và được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn tâm lý và được hưởng định mức giảm tiết dạy theo quy định tại Mục d, Khoản 2, Điều 11, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ GD&ĐT.

2.2. Về cơ sở vật chất

- Nhà trường bố trí phòng tư vấn tâm lý riêng, bảo đảm tính riêng tư, kín đáo dễ tiếp cận và phù hợp để tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý, có thể sử dụng phòng y tế hoặc phòng Đội (nếu chưa có phòng riêng).

- Kinh phí thực hiện công tác tư vấn vấn tâm lý học sinh lấy từ nguồn chi thường xuyên của nhà trường, từ các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và từ các nguồn thu hợp pháp khác.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 17
Tháng 07 : 88
Năm 2022 : 10.330